לאחר שהאבן סותתה באופן ראשוני על ידי פטיש טמבור או פטיש שבירה, אני עובר לעבודה יותר מדויקת על ידי אזמלים ובעזרת פטיש סיתות. צורת הפטיש המעוגלת פנימה מאפשרת ניצול מיטבי של המכה, אולי וזאת השערה גם מניעת פציעות ידיים. העבודה בסיתות עם אזמלים נחלקת לשלושה חלקים עיקריים, על ידי שלושה אזמלים שונים, אך כמובן יש עוד הרבה מאד סוגים לפי השימוש והצורך. האזמל הראשון שנשתמש בו הוא אזמל שבירה, או טמבור בערבית, אזמל שאתו נעבור על הקווים הישרים בפינוי הגס והעיקרי ביישור האבן הראשוני. אחריו נעבור עם אזמל ישר ושטוח ליישור סופי ומדויק, בסוף נפנה את שאריות החומר הבולט מפני הפאות על ידי אזמל מחודד, או שפיץ, או שוקייה בערבית. רוב עבודת הפינוי וזמן הסתות יתבצע אתו. לקבלת מישור עדין יותר נשתמש באזמל משונן. בסרטון כאן אני מראה את הבסיס לקבלת אבן מרובעת לבנייה.